Zverejňujeme / Program Centra

Centrum pre deti a rodiny SvidníkProgram Centra

V zmysle § 45, ods. 6, písm. b Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 Z. z. zverejňujeme Program Centra pre deti a rodiny Svidník s účinnosťou od 01.01.2019...

ded-svidnik-2018-12-10-program-centra-verz12.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec