Poradíme vám / Profesionálny rodič - alternatíva zamestnania

Centrum pre deti a rodiny SvidníkProfesionálny rodič - alternatíva zamestnania

Ak sa v rodine objaví dieťa, vždy to znamená šťastie všetkých jej členov a oživenie domácnosti. Prináša to radosti a spestrenie každodenného života, ale aj starosti. Tie však človeku prídu akosi samozrejme. Takéto šťastie však netrvá večne. Deti dorastú a opúšťajú svoje hniezda.

Osvojenie dieťaťa - adopcia

Sú rodiny, ktorým sa mať vlastné dieťa nepodarí. V súčasnosti však existuje viacero možností ako sa stať rodičom. Manželia alebo jednotlivec majú možnosť požiadať súd o osvojenie dieťaťa. Ide o tzv. adopciu, ktorá s osvojením tvorí dva výrazy pre ten istý právny vzťah. Pri osvojení prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi. Vzťah, ktorý medzi adoptívnymi rodičmi a dieťaťom vzniká, má z právneho hľadiska rovnakú silu ako vzťah medzi biologickými rodičmi a vlastným dieťaťom - je to príbuzenský vzťah. To isté platí pre vzťah medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa.

Náhradná rodinná starostlivosť - pestúnska starostlivosť

Dostupná je aj forma štátom finančne podporovanej a sledovanej náhradnej rodinnej starostlivosti – pestúnska starostlivosť, vznikajúca rozhodnutím súdu. Štát zabezpečuje finančné príspevky pre pestúnov a deti. Rozsah práv a povinností pestúna voči dieťaťu určuje súd. Pestúni nie sú zákonnými zástupcami  a zastupujú dieťa iba v bežných veciach. V prípade podstatných záležitostí sa musí požiadať o súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. V sporných prípadoch alebo v situácii, že rodič – zákonný zástupca nie je dosiahnuteľný, rozhodnutie vydáva súd. Počas pestúnskej starostlivosti sa počíta s kontaktom dieťaťa s pôvodnými rodičmi, pokiaľ je to v prospech dieťaťa. Frekvencia a spôsob kontaktu môže na požiadanie upraviť súd svojím rozhodnutím. Pestúnom sa môže stať len osoba zapísaná do zoznamu žiadateľov, to znamená, že musí absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo  a splniť ďalšie podmienky.

Profesionálne rodičovstvo

Lukratívnou možnosťou, ako vychovávať dieťa je profesionálne rodičovstvo, a to ako rodinná forma realizácie ústavnej starostlivosti. Pri takomto rodičovstve sa človek stáva zamestnancom detského domova a 24 hodín denne poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou výchovou vo svojom vlastnom rodinnom prostredí. Profesionálny rodič s detským domovom podpíše pracovnú zmluvu a jeho pracovnou náplňou je výchova detí. V skutočnosti profesionálne rodičovstvo začína ešte predtým, ako do starostlivosti človek dostane dieťa alebo deti zo zariadenia. Za jeho začiatok sa v teoretickej rovine dá považovať rozhodnutie STAŤ SA profesionálnym rodičom. Uchádzač o takéto zamestnanie by v tomto období mal zvážiť všetky radosti, ale i úskalia tohto povolania a pristupovať k nemu nielen ako k možnému spôsobu obživy, ale aj ako k poslaniu, ktoré dáva v súčasnej dobe možnosť vyrastať v rodinnom prostredí všetkým deťom do 6. roku života, ale aj tým, ktoré z právneho hľadiska nie je možné adoptovať a nepodarilo sa ich umiestniť do pestúnskej starostlivosti. Od profesionálneho rodiča sa však vyžaduje, aby zvládol starostlivosť o dieťa akéhokoľvek veku s akýmikoľvek potrebami a poskytol im svoju rodinu. Pre tieto deti znamená výchova v profesionálnej rodine kvalitné a efektívne napĺňanie ich potrieb. Pri výchove formou „profi“ sa deti denne zúčastňujú toho najprirodzenejšieho bežného života v rodine, kde dostanú nielen lásku, po ktorej intuitívne túžia, ale aj priestor pre získanie a vybudovanie si úcty a rešpektu všeobecne k ľuďom i sebe samým, a budú mať možnosť vidieť smer, ktorým sa v budúcnosti môžu uberať.

Súvisiace články:

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec