Podporte nás / Občianske združenie

Centrum pre deti a rodiny SvidníkObčianske združenie

Detský domov Svidník spolupracuje s občianskym združením Moje mesto – moje miesto na základe „Zmluvy o vzájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti“ zo dňa 27.10.2015.

Najčastejšie sa na OZ obraciame pri zabezpečení:

  • voľno-časových aktivít detí,
  • letných táborov detí,
  • organizovania diskusií, prednášok, seminárov, prezentácií a súťaží,
  • organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
  • organizovania verejnoprospešných činností,
  • organizovania verejných zbierok a benefičných podujatí.
  • zlepšovania finančnej a právnej gramotnosti rodičov a detí,
  • zvyšovania povedomia verejnosti v oblasti marginalizovaných a sociálne znevýhodnených skupín, vrátane maloletých,
  • plánovaného a cieleného vzdelávania zamestnancov,
  • získavanie grantov a dotácií z dotačných a grantových programov.

OZ Moje mesto - moje mesto je opravnené zbierať pre Detský domov Svidník 2 % zo zaplatenej dane z príjmov, ktoré budú využité na aktivity detí či materiálne vybavenie.

Ak sa nás rozhodnete podporiť svojimi 2 %, pozrite si stránku 2% z daní.

Ďakujeme!

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec