O nás / Základná odborová organizácia pri DeD

Centrum pre deti a rodiny SvidníkZákladná odborová organizácia pri DeD

Zloženie ZO OZ

Názov: Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Detskom domove Svidník
Adresa: Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
Predseda: Mgr. Drahomíra Rusinková

Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov Oprávnenie rokovať a uzatvárať túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku č. 2, bod 2, odst. b) 1 stanov odborovej organizácie a z plnomocenstva, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy predsedu odborovej organizácie.

Kolektívna zmluva

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec