O nás / Oganizačná štruktúra

Detský domov Svidník - Centrum detíOganizačná štruktúra

Organizačný poriadok

detského domova sa vydáva riaditeľom detského domova v zmysle zákona NR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa potrieb Detského domova.

Detský domov – Centrum detí, Svidník (ďalej len Detský domov) zriadený zriaďovacou listinou číslo 158/1994, zo dňa 04.02.1994, v znení neskorších dodatkov a dodatku č. 8 zo dňa 01.07.2011 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

organizacna-struktura-2018-03-01.pdf

Detský domov Svidník - Centrum detí">Aktuality

  • Detský domov Svidník - Centrum detí">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

    4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
    Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Detský domov Svidník - Centrum detíRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec