Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2019/03 OZ

Názov pracovnej pozície: psychológ, v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 317/2009 Z. z., zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1 (počas zastupovania zamestnanca na materskej dovolenke)

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v Centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre Centrum, poradenstvo v oblasti osobnostného, citového a sociálneho vývinu detí a mladých dospelých

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia.

Mzdové ohodnotenie: podľa „Nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa stanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“

Termín doručenia žiadosti: 24.06.2019 (vrátane)
Termín výberového konania: 27.06.2019
Termín nástupu: Júl 2019

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk | Web: www.detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-info-vpm-2019-03-oz-psycholog-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec