Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ, DeD SK 2018/12 PZ

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ, DeD SK 2018/12 PZ

Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“)

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

Číslo výberového konania: DeD SK 2018/12 PZ
Názov pracovnej pozície: vychovávateľ, v súlade s § 12 až § 24 zákona č. 317/2009 Z. z., vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
Počet voľných miest: 2

Miesto výkonu práce: Detský domov Svidník (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  podľa Časti XIII. Vychovávateľ alebo Časti  XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre uvedenú pozíciu

Mzdové ohodnotenie: Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. - Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v závislosti od platového stupňa (počet rokov započítanej praxe)

Termín doručenia žiadosti: 20.12.2018 (vrátane)
Termín výberového konania: 28.12.2018
Termín nástupu: 01.01.2019

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851
E-mail:   riaditel@detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí:  Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

ded-svidnik-info-vpm-2018-12-pz-vychovavatel-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Podporte svojimi 2 % aktivity detí z centra

  Prispejete tak napr. na letný tábor, materiálne vybavenie a pod. Vopred ďakujeme.
  Pridané/aktualizované: 17.05.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec