Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – profesionálny náhradný rodič, DeD SK 2018/04

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – profesionálny náhradný rodič, DeD SK 2018/04

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova Svidník,
Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

vyhlasuje

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: DeD SK 2018/04
Názov pracovnej pozície: profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a § 52 ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Počet voľných miest: 2

Miesto výkonu práce: trvalý alebo obvyklý pobyt profesionálneho rodiča, miesto naviazané na výkon starostlivosti o dieťa, Detský domov Svidník (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: starostlivosť o zverené dieťa/-ti vo svojom domácom prostredí

Kvalifikačné predpoklady: podľa § 52 ods. 2 Zákona č. 305/2005 Z. z. a podľa § 15 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mzdové ohodnotenie: 672 €

Termín doručenia žiadosti: 07.09.2018 (vrátane)
Termín výberového konania: september 2018
Termín nástupu: september – október 2018

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851
E-mail:   riaditel@detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí:  Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

ded-svidnik-info-vpm-2018-04-profesionalny-rodic-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Podporte svojimi 2 % aktivity detí z centra

  Prispejete tak napr. na letný tábor, materiálne vybavenie a pod. Vopred ďakujeme.
  Pridané/aktualizované: 17.05.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec